ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid

18-06-18 / Marc van Wersch

De ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid richt zich op de bevordering van duurzaamheid in het bedrijfsleven. De regeling stimuleert het investeren in duurzame ontwikkeling van organisaties door het vergroten van inzetbaarheid en mobiliteit van werknemers. Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en productief aan het werk kunnen zijn. De subsidie van € 12.500 richt zich op de directe kosten van het inhuren van een adviseurs of coaches die bovenstaand bevorderen.  

Thema’s  

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer; 
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden; 
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; 
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement. 

Aanvraagcriteria ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid 

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder de belangrijkste criteria op een rij: 

  • Aantoonbaar meer dan 2 werknemers in dienst.
  • De looptijd van het specifieke traject waarvoor de subsidie geldt is maximaal 12 maanden. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna. 
  • Het project voldoet aan een van de genoemd thema’s (zie hierboven omschreven).
  • De directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel.

Hoeveel is de ESF subsidie? 

De ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid is per project vastgesteld op maximaal 50 % van de gemaakte kosten met een maximum van € 12.500. 

Wanneer subsidie aanvragen? 

Het  aanvraagtijdvak loopt van 25 juni 2018 9:00 uur tot 29 juni 2018 17:00 uur. 

Extra informatie?

vitaal@ivvo.nl | 030 – 207 40 87 

Meer over duurzame inzetbaarheid

Deel:

Terug naar nieuws