Waarom beweeg je eigenlijk?

30-09-16 / Paul Zwama

Waarom is het gezond dat we bewegen? Waarom zou ik bewegen? Is bewegen goed voor mij? Het hele korte antwoord daarop is: ja! Een iets complexer antwoord vind je hieronder.

Preventief

Beweging werkt preventief voor veel gezondheidsproblemen en staat toenemend centraal in de behandeling van hart- en vaatziekten, diabetes, astma en COPD en het verhoogt de kwaliteit van leven.

Bewegen heeft niet alleen invloed op onze gezondheid, maar is ook direct van invloed op de snelheid waarin we fysiek en cognitief verouderen. Te weinig bewegen leidt tot een energiecrisis in ons lichaam met als gevolg dat we meer risico lopen om ziek te worden en vroegtijdig te overlijden.

De effecten van bewegingsarmoede op onze gezondheid worden veroorzaakt door een aantal biologische verstoringen. Zo leidt bewegingsarmoede tot een aantasting van ons bioritme, het natuurlijke ritme van de mens, en wordt systemische inflammatie bevordert, waardoor ons afweersysteem wordt aangetast.

Biologisch

De kennis over de oorzaken van bewegingsarmoede is nog beperkt. De meeste aandacht gaat uit naar persoonlijke eigenschappen en omgevingskenmerken. Biologische redenen zijn nauwelijks onderzocht. Er is inmiddels een groot repertoire aan bewegingsinterventies ontwikkeld die in Nederland door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) in kaart zijn gebracht en ingezet worden in het onderwijs, de zorg, het werk en de wijk. Door er aandacht aan te besteden in het volksgezondheidsbeleid wordt gestreefd naar een structurele aanpak tegen bewegingsarmoede.

Het Instituut Voor Vitaal Ondernemen streeft naar gezonde werknemers en stimuleert dat mede door beweging op de werkvloer. Wil jij met je collega’s ook in de beweging komen, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Sportieve groeten,

Paul Zwama

Deel:

Terug naar nieuws