Panelsessies: de kracht van het échte gesprek

Stel eens 10 mensen uit je netwerk de vraag wat zij verstaan onder vitaliteit. Het resultaat; 10 verschillende antwoorden. Dat is juist mooi. Mensen kunnen op hun eigen manier betekenis en invulling geven aan wat vitaliteit voor hen betekent. En dit zorgt ervoor dat mensen keuzes maken die dicht bij zichzelf liggen. Dat zorgt vervolgens voor meer betrokkenheid! Daarom organiseert IVVO panelsessies die vitaliteit in jouw organisatie bespreekbaar maken.

Vraag vrijblijvend extra informatie aan

Impact

Bij IVVO geloven wij in de kracht van medewerkers, daarom gaan we graag het gesprek aan. Mensen weten zelf namelijk vaak wat het beste is. Een opgelegd programma, door een directie of HR-afdeling, zonder meedenken van medewerkers, maakt minder impact. En impact maken is precies wat wij bij IVVO willen doen!

Bovenstaande argumenten hebben geleid tot onze panelsessies. In panelsessies gaan we met groepen medewerkers bij een organisatie in gesprek. Tijdens deze gesprekken onderzoeken we waar de behoefte ligt van medewerkers. Vervolgens bepalen we hoe vitaliteit een bijdrage kan leveren in deze behoefte.

Weerstand

Weerstand is een natuurlijk proces bij verandering. Wij zien weerstand niet als iets negatiefs. Er ontstaat namelijk weerstand als je in de buurt komt bij wat mensen belangrijk vinden. En precies op dat moment is het goed om de dialoog te voeren. Dat doen wij graag samen, in goed overleg. Op deze manier betrekken we alle stakeholders aan het begin van een belangrijk proces en werken we vanaf stap 1 samen betrokken aan de vitaliteit van jouw organisatie.

Wil je meer weten over onze panelsessies, en wat deze voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Neem direct contact op!