Duurzame inzetbaarheid

De onderwerpen vitaliteit & duurzame inzetbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Er is geen heldere definitie van duurzame inzetbaarheid.

Onze definitie van duurzame inzetbaarheid

Bij het Instituut Voor Vitaal Ondernemen zien we duurzame inzetbaarheid als volgt:

“…ervoor zorgen dat de medewerkers van jouw organisatie (of jijzelf als individu) de flexibiliteit hebben om te kunnen gaan met de continu veranderende omgeving waarin ze zich bevinden, terwijl ze geluk en plezier in het leven behouden.”

Het resultaat van duurzame inzetbaarheid uit zich dan in de volgende factoren:

  1. (werk)plezier
  2. energie
  3. en meer arbeidsproductiviteit.

Ontwikkelingen in duurzame inzetbaarheid

Per 1 januari 2017 is de AOW-leeftijd weer met een maand verhoogd en deze trend zal zich de komende jaren voortzetten. De tijd die we werkend doorbrengen wordt langer. Zowel mentaal als fysiek moeten we dus langer fit blijven. Tegelijkertijd zien we dat mede door de snelle technologische ontwikkelingen er meer flexibiliteit van ons gevraagd wordt. De wereld verandert sneller en daarmee de arbeidsomstandigheden ook. Bijkomend gevolg is dat je niet meer 25 jaar lang hetzelfde werk doet of voor dezelfde werkgever werkt. De uitdaging voor ons allen is dan ook om te zorgen dat we zelf duurzaam inzetbaar blijven. Dat betekent dus vol plezier en energie een actieve bijdrage leveren aan ons eigen geluk de economie en de samenleving.

Toekomstmuziek?

De term duurzame inzetbaarheid is al geen toekomstmuziek meer. Het wordt integraal onderdeel van bedrijfsvoering. Een noodzakelijke en terechte maatschappelijke verandering in ons economische stelsel. Het investeren in geluk, gezondheid en plezier van medewerkers draagt bij aan een gezonde bedrijfsvoering. Deze investering kost uiteindelijk veel minder dan het model dat we nu met elkaar toepassen.

Vitaliteit als tool voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid creëren kan niet overal op dezelfde manier. Tenslotte heeft het te maken met individuen en type organisaties. IVVO levert vanuit haar vitaliteitsprogramma’s een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door praktisch om te gaan met de pijlers beweging, voeding & mentale kracht, stellen wij medewerkers in staat om zelf in beweging te komen. Om te achterhalen en te bepalen hoe zij het best in hun eigen kracht komen te staan. En hoe zij voldoende energie uit een dag halen. Zij bepalen zelf hoe fit zij in hun baan willen staan!

Daarbij worden medewerkers uitgedaagd om dit niet alleen vandaag toe te passen. Maar wordt hen gevraagd actief bezig te zijn met hun eigen vitaliteit gedurende de komende maanden. Hopelijk zet het hen aan om dit door te voeren voor de rest van hun leven. Hoe duurzaam inzetbaar ze zijn en welke rol ze daarin zelf nemen is per persoon verschillend.

Nieuwsgierig naar ons programma?

Bekijk ons vitaliteitsprogramma