PMO – Voor gezonde medewerkers

30-09-19 / Marc van Wersch

Tegenwoordig zijn werkgevers wettelijk verplicht om hun werknemers regelmatig een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Dit is een onderzoek waarbij de gezondheid van de medewerkers in kaart gebracht wordt. Hiermee worden werknemers gestimuleerd tot een gezondere levensstijl. Het onderzoek is gericht op het voorkomen of beperken van gezondheidsrisico’s. Tijdens het onderzoek worden eventuele risico’s gesignaleerd en gecommuniceerd naar de werknemer. Vervolgens kan de medewerker deze kans aangrijpen om de levensstijl aan te passen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een hogere inzetbaarheid, hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim.

Artikel 18 Arbowet: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.” 

Wat brengt een PMO de organisatie?

Een goed uitgevoerd PMO zorgt voor gezondere werknemers. Dit brengt voor de organisatie kostenbesparing met zich mee. Daarnaast levert het uitvoeren van een PMO meer transparantie op over de gezondheid van de medewerkers. Gezondheidsproblemen die direct te maken hebben met de geleverde arbeid, komen hierdoor vroeg aan het licht en kunnen eventueel opgelost worden.

PMO bij IVVO

De fitcheck van IVVO geeft de medewerkers inzicht over hun gezondheid. Het is een indicatie van zowel de fysieke als mentale gesteldheid. Elke medewerker krijgt een individuele rapportage. Dit geeft aan op welke thema’s aandacht is vereist. Aan de hand hiervan kan men doelen stellen om mee aan de slag te gaan. Op deze manier wordt er voortdurend gewerkt aan de inzetbaarheid van de medewerkers.

Meer weten over onze Fitcheck?

Dus waarom Preventief Medisch Onderzoek?

PMO is een uitstekend onderzoek waarmee de gezondheid van de medewerkers in kaart wordt gebracht. De medewerker krijgt concrete handvatten en tips van de vitaliteitscoach. Er wordt duidelijk hoe het gesteld is met je vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en fysieke gesteldheid. Met de ontwikkeling van de gezondheid van de medewerkers ontwikkelt ook de organisatie. Zij krijgen meer inzicht in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de organisatie waardoor zij effectieve interventies inzetten. Kortom: de uitkomst voor gezonde medewerkers.

Meer informatie vul onderstaand formulier in:

Deel:

Terug naar nieuws