Gezonde medewerkers met Preventief Medisch Onderzoek – PMO

02-06-20 / Marc van Wersch

PMO – De manier om de gezondheid van werknemers te waarborgen

De vele gesprekken die wij voeren met onze klanten geven ons het signaal dat er steeds meer een vraag ontstaat naar “Hoe kan ik er nou achter komen hoe het echt met mijn medewerkers gaat“. Bedrijven zijn het zicht enigszins verloren op de vitaliteit van het personeel gedurende corona.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om hun werknemers periodiek een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden (bij ons ook wel Fitcheck genoemd). Het doel van dit onderzoek is het stimuleren van een gezondere levensstijl. Daarnaast is het onderzoek gericht op het voorkomen of beperken van gezondheidsrisico’s. Deze risico’s worden tijdens het onderzoek gesignaleerd en gecommuniceerd naar de werknemer. Indien nodig wordt de werknemer gestimuleerd om de levensstijl aan te passen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een hogere productiviteit, hogere inzetbaarheid en een lager ziekteverzuim.

Artikel 18 Arbowet: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

  • De werknemer hoeft niet in te gaan op het aanbod.
  • De kosten zijn voor de werkgever.

Interesse in een vrijblijvende offerte over PMO bij jouw organisatie?

Wat brengt een PMO de werkgever?

Doordat een goed uitgevoerde PMO zorgt voor gezondere werknemers, brengt dit voor organisaties een kostenbesparing met zich mee. Daarnaast zorgt een PMO voor een overzicht van de organisatie, met daarin de huidige gezondheid van uw werknemers. Eventuele gezondheidsproblemen die direct te maken hebben met de geleverde arbeid, komen hierdoor vroeg aan het licht. Op deze manier kunnen werknemers gericht gestimuleerd worden om hun gezondheid te verbeteren. Ook krijgt de werkgever advies over het verbeteren van de werkomstandigheden.

Preventief Medisch Onderzoek – PMO bij IVVO (Fitcheck)

Bij Instituut Voor Vitaal Ondernemen noemen we de PMO ook wel Fitcheck. Het geeft inzicht in de vitaliteit van jouw medewerkers en dus van jouw organisatie. Het is een indicatie van zowel de fysieke als mentale gesteldheid.

  • Onze fitcheck wordt uitgevoerd op locatie, volgens de richtlijnen van het RIVM. Lees ook ons Corona protocol PMO.
  • Elke medewerker krijgt een individuele rapportage. Dit geeft inzicht op welke thema’s aandacht is vereist. Ook kan men (al dan niet na een gesprek met de leidinggevende) doelen stellen om mee aan de slag te gaan.
  • Het bespreken van het individuele rapport kan, geheel vrijblijvend, ingevoegd worden in het functionerings- en beoordelingsbeleid. Op deze manier wordt er nog meer gewerkt aan de inzetbaarheid van de medewerkers nu en in de toekomst.

Lees meer over de mogelijkheden voor een PMO bij IVVO

Deel:

Terug naar nieuws