Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

13-03-19 / Marc van Wersch

PMO – De manier om de gezondheid van werknemers te waarborgen

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om hun werknemers periodiek een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Het doel van dit onderzoek is het stimuleren van een gezondere levensstijl. Daarnaast is het onderzoek gericht op het voorkomen of beperken van gezondheidsrisico’s. Deze risico’s worden tijdens het onderzoek gesignaleerd en gecommuniceerd naar de werknemer. Indien nodig wordt de werknemer gestimuleerd om de levensstijl aan te passen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een hogere productiviteit, hogere inzetbaarheid en een lager ziekteverzuim.

Artikel 18 Arbowet: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

  • De werknemer hoeft niet in te gaan op het aanbod.
  • De kosten zijn voor de werkgever.

Wat brengt een PMO de werkgever?

Doordat een goed uitgevoerd PMO zorgt voor gezondere werknemers, brengt dit voor organisaties een kostenbesparing met zich mee. Daarnaast zorgt een PMO voor een overzicht van de organisatie, met daarin de huidige gezondheid van uw werknemers. Eventuele gezondheidsproblemen die direct te maken hebben met de geleverde arbeid, komen hierdoor vroeg aan het licht. Op deze manier kunnen werknemers gericht gestimuleerd worden om hun gezondheid te verbeteren. Ook krijgt de werkgever advies over het verbeteren van de werkomstandigheden.

PMO bij IVVO (Fitcheck)

De fitcheck van IVVO geeft inzicht aan de medewerkers. Het is een indicatie van zowel de fysieke als mentale gesteldheid. Onze fitcheck wordt uitgevoerd op locatie. Elke medewerker krijgt een individuele rapportage. Dit geeft inzicht op welke thema’s aandacht is vereist. Ook kan men (al dan niet na een gesprek met de leidinggevende) doelen stellen om mee aan de slag te gaan. Het bespreken van het individuele rapport kan, geheel vrijblijvend, ingevoegd worden in het functionerings- en beoordelingsbeleid. Op deze manier wordt er nog meer gewerkt aan de inzetbaarheid van de medewerkers nu en in de toekomst.

Lees meer over de mogelijkheden voor een PMO bij IVVO

Deel:

Terug naar nieuws