Strategisch Vitaliteitsmanagement

Instituut Voor Vitaal Ondernemen draagt graag bij aan vitaliteit op de werkvloer. Wij doen dit door het aanbieden van Strategisch Vitaliteitsmanagement.

Wat een organisatie kan doen aan vitaliteit

Vitaliteit gaat verder dan gezondheid en leefstijl. Het is de fysieke, emotionele en mentale vrijheid om jezelf maximaal te kunnen ontplooien. Voor een organisatie geldt die vertaling als volgt: 

Een vitale organisatie is een organisatie die blijvend in staat is om met een hoge snelheid aan te kunnen passen aan de veranderende marktomstandigheden.” 

Dit vereist een aantal zaken van medewerkers en management van een organisatie:

 1. Creativiteit
 2. Alertheid
 3. Betrokkenheid
 4. Veerkracht

Natuurlijk hoort daar ook een gezonde leefstijl bij. Dit alles bij elkaar genomen maakt dat een organisatie slagvaardig is.  

Betrokkenheid van de leidinggevende

Onderzoeksbureau Gallup becijferde in 2015 dat de verschillen in betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers voor een groot deel (+/- 70 %) worden verklaard door de kwaliteit en betrokkenheid van de directe leidinggevende. 

Een indruk van cijfers:

 • 14% van de Nederlanders heeft afgelopen jaar burnout klachten ervaren 
 • Slechts de helft heeft dit besproken met de leidinggevende 
 • Een humeurige manager heeft al binnen 7 minuten een negatief meetbaar effect op de afdeling (Gallup – 2015) 
 • De verbetering van gezondheid van werknemers levert bedrijfsleven een besparing op van 2,6 miljard euro 

Het programma voor Strategisch Vitaliteitsmanagement samengevat

Het jaarprogramma ‘strategisch vitaliteitsmanagement’ van Instituut Voor Vitaal Ondernemen bevat ‘train de trainer programma’s’ voor leidinggevenden. We brengen managers van afdelingen en leidinggevenden vaardigheden bij die hen helpen om de energie op hun afdeling te managen.

Leiderschap wordt vertaald naar de praktijk in de vorm van direct toepasbare vaardigheden. Het strategisch vitaliteitsprogramma van IVVO zorgt voor duurzaam bouwen aan verbinding en vertrouwen binnen teams in organisatie. Dit sluit direct aan op duurzame inzetbaarheid, stressmanagement en vitaliteit.  

Strategisch Vitaliteitsmanagement Programma

De essentie van het vitaliteitsprogramma van Instituut Voor Vitaal Ondernemen:

 • Integraal Leiderschapsprogramma
 • Duurzaam bouwen aan verbinding en vertrouwen in teams en organisatie
 • Een solide samenhangend geheel 
 • Fundament voor een duurzaam slagvaardige organisatie met veerkrachtige mensen
 • Gebaseerd op psychologische basisbehoeften van mensen
 • Onderbouwd met de meest recente wetenschappelijke kennis

De basisprincipes

 • Borging in de lijn van de organisatie
 • Borging in de cultuur van de organisatie
 • Samen dezelfde taal spreken
 • Samenwerken vanuit dezelfde structuur
 • Leren door ervaring 

De werkwijze per module  

 • Workshop per thema
 • Huiswerk opdrachten / oefeningen
 • Individuele begeleiding per coach
 • Toepassen in eigen team