Vitaliteitsmanagement

Instituut Voor Vitaal Ondernemen draagt graag bij aan vitaliteit op de werkvloer. Wij doen dit door het aanbieden van strategisch vitaliteitsmanagement.

Wat is vitaliteitsmanagement?

Belangrijke thema’s die spelen bij veel organisaties in Nederland zijn vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, vergrijzing, ziekteverzuim, werkstress en werkdruk. Instituut Voor Vitaal Ondernemen gelooft dat vitale medewerkers zorgen voor het succesvol zijn van een organisatie. Wij helpen daarom verschillende organisaties met vitaliteitsmanagement.

Het begrip Vitaliteitsmanagement is heel breed. Waar wij jouw organisatie in kunnen ondersteunen is:

1. Duurzame inzetbaarheid: wij helpen werknemers met het krijgen van meer energie, waardoor lichamelijke klachten verdwijnen en de mentale weerbaarheid van je medewerkers wordt vergroot.
2. Het bedenken en uitvoeren van een beleid voor vitaliteitsmanagement. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat alle medewerkers met vitaliteit aan de slag gaan.  Ook de van zichzelf minder actieve medewerkers. We kijken naar de wensen en behoeften van jouw organisatie en bepalen gezamenlijk het vitaliteitsbeleid.
3. Verzuim terugdringen en burn-out klachten voorkomen: In elke organisatie komt verzuim voor. Bij elke organisatie is de oorzaak anders.  de manier waarop wij helpen is overal gelijk.  Wij willen jou helpen om te investeren in je medewerkers. Want persoonlijke aandacht voor elke medewerker, zorgt voor positiviteit en enthousiasme. Dat is wat je als organisatie wilt en vooral wat wij van instituut Voor Vitaal Ondernemen ook willen: Werkend Nederland gelukkig maken!

ivvo-werkend-nederland-gelukkig-maken

Wat een organisatie kan doen aan vitaliteit

Vitaliteit gaat verder dan gezondheid en leefstijl. Het is de fysieke, emotionele en mentale vrijheid om jezelf maximaal te kunnen ontplooien. Voor een organisatie geldt die vertaling als volgt: 

Een vitale organisatie is een organisatie die blijvend in staat is om met een hoge snelheid aan te kunnen passen aan de veranderende marktomstandigheden.” 

Dit vereist een aantal zaken van medewerkers en het (HR)management van een organisatie:

 1. Creativiteit
 2. Alertheid
 3. Betrokkenheid
 4. Veerkracht

Natuurlijk hoort daar ook een gezonde leefstijl bij. Dit alles bij elkaar genomen maakt dat een organisatie slagvaardig is. Instituut Voor Vitaal Ondernemen helpt graag bij het opzetten van het vitaliteitsmanagement.

Betrokkenheid van de leidinggevende belangrijk bij inzet vitaliteitsmanagement

Onderzoeksbureau Gallup becijferde in 2015 dat de verschillen in betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers voor een groot deel (+/- 70 %) worden verklaard door de kwaliteit en betrokkenheid van de directe leidinggevende. 

Een indruk van cijfers:

 • 14% van de Nederlanders heeft afgelopen jaar burnout klachten ervaren 
 • Slechts de helft heeft dit besproken met de leidinggevende 
 • Een humeurige manager heeft al binnen 7 minuten een negatief meetbaar effect op de afdeling (Gallup – 2015) 
 • De verbetering van gezondheid van werknemers levert bedrijfsleven een besparing op van 2,6 miljard euro 

Het programma voor Vitaliteitsmanagement samengevat

Het jaarprogramma ‘strategisch vitaliteitsmanagement’ van Instituut Voor Vitaal Ondernemen bevat ‘train de trainer programma’s’ voor leidinggevenden. We brengen managers van afdelingen en leidinggevenden vaardigheden bij die hen helpen om de energie op hun afdeling te managen.

Leiderschap wordt vertaald naar de praktijk in de vorm van direct toepasbare vaardigheden. Het strategisch vitaliteitsprogramma van IVVO zorgt voor duurzaam bouwen aan verbinding en vertrouwen binnen teams in organisatie. Dit sluit direct aan op duurzame inzetbaarheid, stressmanagement en vitaliteit.  En het past volledig bij onze droom: Werkend Nederland gelukkig maken!

Ons Vitaliteitsmanagement Programma

De essentie van het vitaliteitsprogramma van Instituut Voor Vitaal Ondernemen:

 • Integraal Leiderschapsprogramma
 • Duurzaam bouwen aan verbinding en vertrouwen in teams en organisatie
 • Een solide samenhangend geheel 
 • Fundament voor een duurzaam slagvaardige organisatie met veerkrachtige mensen
 • Gebaseerd op psychologische basisbehoeften van mensen
 • Onderbouwd met de meest recente wetenschappelijke kennis

De basisprincipes

 • Borging in de lijn van de organisatie
 • Borging in de cultuur van de organisatie
 • Samen dezelfde taal spreken
 • Samenwerken vanuit dezelfde structuur
 • Leren door ervaring

De werkwijze per module

 • Workshop per thema
 • Huiswerk opdrachten / oefeningen
 • Individuele begeleiding per coach
 • Toepassen in eigen team

Waarom als organisatie investeren in vitaliteitsmanagement?

Eén van de veelgestelde vragen is “Wat levert een vitaliteitsprogramma van IVVO ons als organisatie op?”. Er is geen eenduidig antwoord die voor alle organisaties gelijk is. Wij zullen gezamenlijk bekijken welke ziekteverzuimcijfers er zijn, een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) adviseren en gezamenlijk een advies formulieren die past bij de medewerkers van jouw organisatie. Waar we vooral op inspelen? Hoge tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers, betere productiviteit, meer energie, ontspanning naast inspanning en een positieve houding ten opzichte van de werkgever. Algemeen werkgeluk van de medewerkers!

Wil je weten hoe we jouw organisatie vitaler kunnen krijgen?

Bel gerust voor een afspraak? We komen graag een keer bij jouw organisatie langs om te kijken of we jouw medewerkers kunnen ondersteunen op vitaliteit!

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Misschien wil je eerst zelf aan de slag? Lees dan vooral een van onze artikelen over vitalteit. Van voeding en beweging tot boekentips of tips voor stress op het werk.