Skip to content

Privacy statement

Instituut Voor Vitaal Ondernemen (IVVO) neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Op deze pagina staat het Privacy Statement van IVVO (“Privacy Statement”). We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. Wie is IVVO?

IVVO verzamelt de door jou (“Data Subject”) verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening (“Dienst”). IVVO is gevestigd te Utrecht aan de Maliebaan 75 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66942853

IVVO

Maliebaan 75

3581 CG Utrecht

030 – 2074087

vitaal@ivvo.nl

2. Wanneer is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle gegevens die IVVOverzamelt en verwerkt van sollicitanten, klanten, medewerkers, opdrachtgevers en gebruikers van haar website, apps en andere diensten.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming wordt per 25 mei 2018 gehandhaafd. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG geeft aan dat een Persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands etniciteit, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

4. Welke informatie wordt door IVVO verzameld en verwerkt?

Om gebruikt te kunnen maken van de “Dienst” die IVVO aanbiedt, worden persoonlijke gegevens opgeslagen en verwerkt. De persoonlijke gegevens die IVVO opslaat en verwerkt, zijn verkregen van de persoon via bijvoorbeeld een cv, een visitekaartje, een persoonlijk gesprek, of zijn vastgelegd in een contract met IVVO. Bij zowel het direct als indirect ontvangen van persoonsgegevens, vraagt IVVO expliciet om jouw toestemming voor het verwerken en het bewaren van jouw “Persoonsgegevens”. Deze gegevens zijn nodig om jouw overeenkomst met IVVO af te sluiten, te administreren en te kunnen uitvoeren.

Wat persoonsgegevens precies zijn en voor welke doeleinden IVVO deze gegevens gebruikt staat opgenomen in respectievelijk clausule 4 en 5 van dit Privacy Statement.

Automatisch gegenereerde informatie

IVVO verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van de “Dienst”. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de “Persoonsgegevens”, en “cookies”. Voor zover IVVO deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd. Dit doen wij door het laatste octet van het IP-adres te maskeren.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt IVVO ze?

Ter uitvoering van de “Dienst” maakt IVVO gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer.

Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de “Dienst” te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je gemaskeerde IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere “Persoonsgegevens”. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de help functie van je browser raadplegen. Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). IVVO heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw gemaskeerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. IVVO maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Analytics-cookies.

De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt gebruikt voor de website van IVVO. Je kunt jouw cookie voorkeuren wijzigen door voor de opties “Ja, alles accepteren” of “Nee, liever niet” te kiezen in de cookies instellingen.  Als je niet akkoord gaat met “Ja, alles accepteren” dan plaatst IVVO enkel functionele en (gemaskeerde) analytische cookies.

IVVO gebruikt de volgende cookies:

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet in onze systemen worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van een respons van jou kant waarmee je een dienst aanvraagt, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van een formulier. Je kunt je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website werken dan wellicht niet.

Analytics cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons inzicht te krijgen in welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer je onze site hebt bezocht.

Marketing cookies

Deze cookies worden door onze adverteerders op onze website ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze werken door je unieke browser en apparaat te identificeren. Als je deze cookies niet toestaat, zul je op allerlei websites minder van onze op jou gerichte advertenties zien.

5. Voor welke doeleinden zal IVVO gegevens over jou gebruiken?

IVVO zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om jouw overeenkomst met ons af te sluiten, te administreren en uit te voeren en daarmee de “Dienst” aan je te verlenen;
 • Om de “Dienst” aan je te verlenen met jouw specifieke toestemming, zonder dat hier van tevoren een overeenkomst met je is afgesloten (zie clausule 6).
 • Om informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en evenementen van IVVO via bijvoorbeeld nieuwsbrieven;
 • Om contact met je te onderhouden en jouw vragen te kunnen beantwoorden;
 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de “Dienst” te beveiligen;
 • Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
 • Om de “Dienst” aan te passen en te verbeteren;
 • Ter uitvoering van de “Dienst” maakt IVVO gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie. Informatie over het gebruikt van cookies kunt u onder clausule 4 hierboven lezen.

6. Toestemming verwerken persoonsgegevens

Voor de verwerking van jouw “Persoonsgegevens” door IVVO zal de betrokkene expliciet toestemming geven. In artikel 4 lid 11 AVG is het recht van de betrokkene omschreven als elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke actieve handeling hem/haar betreffende verwerking van “Persoonsgegevens” aanvaardt.

7. Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal IVVO jouw “Persoonsgegevens” niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). IVVO kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de “Dienst” aan jou en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan IVVO jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

8. Bewaartermijn

IVVO bewaart jouw “Persoonsgegevens” niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

9. Rechten van betrokkenen

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming heb je recht om een beroep te doen op onderstaande verzoeken met betrekking tot jouw “Persoonsgegevens”:

 • Het recht op data portabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. Het recht om jouw “Persoonsgegevens” die wij verwerken in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om jouw “Persoonsgegevens” die wij verwerken te wijzigen
 • Het recht op beperking van de verwerking van jouw “Persoonsgegevens”.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht op informatie en de manier waarop IVVO jouw “Persoonsgegevens” verwerkt. Deze informatie vindt u in dit Privacy Statement.

Verzoeken om jouw privacy rechten uit te voeren zoals hierboven beschreven kun je schriftelijk indienen door een e-mail te sturen naar vitaal@ivvo.nl

10. Op welke wijze beschermt IVVO jouw “Persoonsgegevens”?

• IVVO zal jouw “Persoonsgegevens” op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de AVG wetgeving verwerken.
• IVVO vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
• IVVO zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw “Persoonsgegevens” te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
• IVVO zal jouw “Persoonsgegevens” niet langer bewaren dan noodzakelijk.

11. Doorgifte binnen de EU

Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU-lidstaten hun wetgeving hebben aangepast aan de Europese privacyrichtlijn. De EU is daarom één rechtsgebied bij de bescherming van Persoonsgegevens. De organisatie in het buitenland moet alleen voldoen aan de algemene eisen uit AVG wetgeving.

12. Doorgifte buiten de EU

Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Statement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurt een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of door de Europese Unie is aangewezen als veilig. Derde landen zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER).

13. Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van IVVO worden overgedragen aan een derde partij of dat IVVO fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw “Persoonsgegevens” worden overgedragen.

14. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.

15. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kun je een e-mail sturen aan vitaal@ivvo.nl.