06 jul '21

Hoe breng je de vitaliteit van jouw medewerkers in kaart?

Als werkgever is het logisch dat je bezig bent met de vitaliteit van je werknemers. Uit velen onderzoeken blijkt dat stress op de werkvloer nog steeds toeneemt en dat leidt tot vele burn-outklachten. Daarbij is het steeds moeilijker, door bijvoorbeeld het thuiswerken, zicht te houden op de vitaliteit en inzetbaarheid van je medewerkers. Hoe breng je de vitaliteit dan in kaart?
Vrouw presenteert tijdens vergadering

Medewerkers zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen vitaliteit

Natuurlijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen vitaliteit en gezondheid. Dat betekent niet dat je daar als werkgever niks in kan betekenen. Als werkgever heb je alle baat bij vitale medewerkers. Vitaliteit en prestatie gaan namelijk hand in hand in een organisatie. Als organisatie wil je samen een doel bereiken. Dan is het zaak dat de mensen met wie je dat doel gaat bereiken lekker in hun vel zitten. Daar is meer voor nodig dan een half uurtje bewegen en een stuk fruit eten per dag.

Bied je medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan

Op basis van de Arbowet (artikel 18) is iedere werkgever verplicht om werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) wordt hierbij ingezet. Het PMO brengt de volgende voordelen met zich mee:

• Kostenbesparing voor de werkgevers, door gezondere werknemers.
• Overzicht van de organisatie met de huidige gezondheid van werknemers. Hierdoor wordt de vitaliteit in kaart gebracht.
• Eventuele gezondheidsproblemen worden vroeg aan het licht gebracht.
• Werknemers worden gestimuleerd om hun gezondheid te verbeteren.
• Werkgever krijgt advies over het verbeteren van de werkomstandigheden.

De inzet van een werkgever speelt daadwerkelijk een rol bij de vitaliteit van jouw organisatie, maar er zijn meer factoren die meespelen. Wil jij de balans opmaken of wil je meer informatie opvragen? Kijk dan eens op onze pagina over Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

gradient-newsletter-background gradient-newsletter-mobiel-background