<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=744760121100611&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Wat is duurzame inzetbaarheid en waarom is het belangrijk?

Man kijkt uit het raam tijdens het bellen

Duurzame inzetbaarheid verwijst naar het vermogen van werknemers om nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief te blijven werken. Maar wat houdt duurzame inzetbaarheid precies in en waarom het van groot belang is voor zowel werknemers als organisaties? Wat zijn de voordelen en hoe kan je aan de slag met duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie? Samen met Paul Zwama, vitaliteitsspecialist en coach bij IVVO, geven we antwoord op deze vragen.  

Wat is duurzame inzetbaarheid?

In Nederland ervaren zo’n 1,6 miljoen mensen burn-out gerelateerde klachten. Als werkgever is de kans dus groot dat jouw personeel hiermee te maken heeft óf krijgt. Paul: “Ik zie vaak dat werkend Nederland pas met duurzame inzetbaarheid aan de slag gaat, op het moment dat het te laat is. Waarom wachten met beter worden tot je ziek bent?”. Het is belangrijk om dit op tijd te signaleren, of beter nog: om als organisatie te kijken hoe het kan worden voorkomen en te investeren in de duurzame inzetbaarheid van jouw personeel. 

Volgens SER is duurzame inzetbaarheid erop gericht werknemers tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam te laten werken. Het houdt in dat werknemers in staat zijn zich aan te passen aan veranderingen in hun werk, hun vaardigheden en kennis up-to-date kunnen houden. Duurzame inzetbaarheid gaat verder dan het alleen hebben van een baan, het gaat over het kunnen ontwikkelen en behouden van een loopbaan die voldoening geeft. Het is van belang dat werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen en aanpassen aan nieuwe omstandigheden. 

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk voor werknemers? 

Voor medewerkers zorgt duurzame inzetbaarheid ervoor dat ze gezond, gemotiveerd en competent aan het werk zijn en groei kunnen doormaken in hun loopbaan en het draagt bij aan het creëren van een geïntegreerde leefstijl.Vaak gaat het over het hebben van een goede werk-privé balans. Dit impliceert vaak dat het ene energie kost en de andere energie geeft. De nadruk mag weg van de scheiding tussen werk en privé, want een mens heeft geen twee breinen om deze twee gescheiden te houden.”  Vertelt Paul. 

Een geïntegreerde levensstijl zorgt ervoor dat medewerkers hun werk, gezin, sociale leven en persoonlijke ontwikkeling in balans hebben. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers door de betrokkenheid te verhogen en persoonlijke groei te stimuleren. Ook draagt het bij aan het vermogen om te kunnen gaan met tegenslagen en verandering.  

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk voor organisaties?

Ook voor organisaties is duurzame inzetbaarheid belangrijk. Gezonde en gemotiveerde werknemers zijn productiever en leveren betere resultaten. Daarnaast kan duurzame inzetbaarheid bijdragen aan het behoud van talent binnen de organisatie. Als werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen en uitdagingen kunnen blijven vinden in hun werk, zijn ze minder geneigd om naar een andere organisatie over te stappen. Dit kan kostenbesparend zijn voor de organisatie, omdat het werven en inwerken van nieuwe werknemers veel tijd en geld kost. Bovendien draagt duurzame inzetbaarheid bij aan een positieve werkcultuur en een goede reputatie als werkgever, wat aantrekkelijk kan zijn voor potentiële werknemers. 

De voordelen van duurzame inzetbaarheid 

Het is wel duidelijk dat duurzame inzetbaarheid verschillende voordelen biedt voor zowel werknemers als organisaties. Voor werknemers zorgt duurzame inzetbaarheid ervoor dat ze gezond, gemotiveerd en competent kunnen blijven werken, wat leidt tot meer werkplezier en voldoening. Ze kunnen hun loopbaan succesvol voortzetten en hebben een betere levensbalans. Voor organisaties betekent duurzame inzetbaarheid productievere werknemers, betere resultaten en het behoud van talent. “Waar 20 jaar geleden een investering in duurzame Inzetbaarheid een luxe was, is het nu een niet weg te denken uit de arbeidsvoorwaarde.” vertelt Paul. 

Praktische tips voor duurzame inzetbaarheid

Zelf aan de slag binnen jouw organisatie? Pas deze praktische tips toe om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en daarmee de veerkracht van jouw medewerkers te versterken: 

  • Zorg voor een goede werk-privébalans door bijvoorbeeld flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden aan te bieden. 
  • Stimuleer en ondersteun de persoonlijke ontwikkeling van werknemers door opleidingen en trainingen aan te bieden. 
  • Creëer een positieve werkcultuur waarin werknemers worden uitgedaagd en gewaardeerd. 
  • Stimuleer gezondheid en welzijn op de werkvloer, bijvoorbeeld door het aanbieden van een vitaliteitsprogramma en sportfaciliteiten. 
  • Zorg voor duidelijke loopbaanpaden en mogelijkheden voor groei en ontwikkeling binnen de organisatie. 
  • Stimuleer open communicatie en betrokkenheid van werknemers bij besluitvormingsprocessen. 

Wil je echt impact maken voor je personeel? Dan is de eerste stap dat je als organisatie erkent dat werk in de toekomst anders zal zijn dan nu. Dit vraagt iets van de organisatie, maar ook van de medewerkers. Daarom is het belangrijk dat er aandacht, tijd en budget wordt vrijgemaakt om aandacht te besteden aan het thema duurzame inzetbaarheid. 

Verhoog de verkracht van jouw medewerkers

Ons op maat gemaakte programma is speciaal ontwikkeld om de veerkracht van jouw medewerkers te vergroten. Dit programma begint altijd met een analyse. Hierbij kijken we naar de behoeften van het leiderschap en de medewerkers, om vervolgens een programma te ontwikkelen dat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid en veerkracht van jouw medewerkers. Wil je meer weten over hoe we aan de slag gaan? Lees hier alles over onze werkwijze voor een passend vitaliteitsprogramma.