<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=744760121100611&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Wat is vitaliteit en wat levert het op?

Wat is vitaliteit en wat levert het op?
Bij IVVO hebben we het veel over vitaliteit, maar wat is nou precies de betekenis? Vitaliteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘vita’, wat staat voor leven. Vitaliteit verwijst naar de gezonde geestelijke en lichamelijke gesteldheid die mensen in staat stelt voluit te leven.
 

Drie pijlers van vitaliteit

We kunnen vitaliteit onderverdelen in drie pijlers die sterk met elkaar verbonden zijn:

  • Fysiek: de gesteldheid van het lichaam en de invloed hiervan op prestatie.

  • Mentaal: de ontwikkeling van geheugen, bewustzijn, aandacht en concentratie. Je ziet dit bijvoorbeeld terug in het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken.

  • Emotioneel: Het begrijpen van emoties en ze op een positieve manier kunnen inzetten, stress te kunnen verlichten en uitdagingen beter aan te kunnen gaan.

Zijn al deze drie pijlers ontwikkeld en met elkaar in balans? Dan spreken we van een vitaal persoon.

Vitaliteit betekenis

Vaak wordt gedacht dat een vitaal persoon simpelweg veel sport of gezond eet. Hoewel sport, beweging en gezond eten aspecten van vitaliteit omvatten, vormen ze niet de complete definitie ervan. Vitaliteit gaat ook over hoe fit je je voelt, of je gemotiveerd bent om doelen te stellen, zingeving ervaart en mentaal veerkrachtig bent. Daarbij staat vitaliteit dus voor de algehele gezondheid en dient het als een maatstaf voor flexibiliteit en veerkracht bij het omgaan met stressvolle situaties of tegenslagen.

Vitaliteit op de werkvloer

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. De opkomst van trends zoals flexibilisering, robotisering en digitalisering stimuleert nieuwe ontwikkelingen, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee op de arbeidsmarkt. Deze veranderingen hebben invloed op de werkvloer en kunnen de vitaliteit en gezondheid van werknemers onder druk zetten.

Vitaliteit op de werkvloer heeft een directe invloed op de algehele prestaties en het welzijn van werknemers. Een vitale medewerker die zich goed voelt en in vorm is, heeft bijvoorbeeld minder kans op ziekteverzuim en psychische klachten.

Zowel individuen als organisaties kunnen aan de slag gaan met vitaliteit. Het stimuleren van vitaliteit onder medewerkers is cruciaal voor een succesvolle organisatie.

Wat levert vitaliteit op?

Vijf redenen waarom het stimuleren van vitaliteit binnen jouw organisatie van cruciaal belang is:

  1. Minder ziekteverzuim

De voornaamste oorzaken van ziekteverzuim onder werknemers zijn psychische klachten, overspannenheid en burn-out, volgens rapporten van het CBS. Hoewel virusinfecties zoals griep of verkoudheid vaak worden genoemd als redenen voor afwezigheid, blijken mentale gezondheidsproblemen steeds vaker de belangrijkste drijfveer te zijn voor werkverzuim. Door te investeren in de vitaliteit van medewerkers kan het aantal ziektedagen aanzienlijk worden verminderd.

  1. Verhoogde betrokkenheid van werknemers

Volgens Arboportaal zijn vitale medewerkers meer betrokken op de werkvloer. Gezonde medewerkers zijn vaak positiever, socialer en enthousiaster. Dit leidt tot een betere samenwerking tussen collega’s, wat ten goede komt aan het werk. Vitale medewerkers dragen bij aan een positieve sfeer tussen collega’s, wat op zijn beurt resulteert in een hechter teamverband en een grotere betrokkenheid bij de organisatie.

  1. Toenemende productiviteit

Vitale medewerkers zijn productiever. Gezonde voeding zorgt voor een energieker lichaam. Dit geldt ook voor meer beweging en een goede slaap. Medewerkers zullen hierdoor beter in hun vel zitten en daardoor beter presteren. Het aanmoedigen van een rondje wandelen tijdens werktijd of het aanbieden van een gezonde lunch zijn dus geen slecht ideeën.

  1. Lagere kosten

Zoals hierboven aangegeven, verzuimen vitale medewerkers minder. Uit cijfers van ArboNed blijkt dat ziekteverzuim al snel diverse kostenposten    met zich meebrengt. De diverse kostenposten bestaan uit loondoorbetaling, kosten vervanging, omzetverlies, kosten arbodienstverlening en verzuimbegeleiding. Investeren in de vitaliteit van je medewerkers betaalt zich dus letterlijk terug.

  1. Verbeterd imago

Jouw medewerkers zijn het visitekaartje van de organisatie. Wanneer jouw personeel uitgerust en vol energie is, zullen zij dit ook naar stakeholders uitstralen. Dit heeft weer een positieve invloed op hoe anderen naar jouw bedrijf kijken. Want zeg nou zelf, werken voor een vitaal bedrijf is een stuk aantrekkelijker.

Casestudy vitaliteit

Als organisatie kan je investeren in vitaliteit door je bezig te houden met de eerder genoemde drie pijlers: fysiek, mentaal en emotioneel. Het gaat niet alleen om het fysieke gedeelte, maar ook over de mentale en emotionele gesteldheid.

Bedenk samen met jouw collega’s wat vitaliteit voor jullie is en hoe dit kan bijdragen aan de organisatie. Wij helpen je graag om jouw medewerkers vitalter en veerkrachtiger te krijgen. Benieuwd hoe wij aan de slag gaan? Lees het in onze Bouwbedrijf Vrolijk hebben geholpen.

Aan de slag met vitaliteit

Onze programma's, workshops en PMO zijn allemaal ontwikkeld met als doel om de vitaliteit van jouw medewerkers te vergroten. Mensen leren het beste door te doen. Onze workshops en trainingen zijn actief, praktisch en gebaseerd op beweging. We nodigen je uit om onze diensten te ontdekken en te ervaren hoe ze kunnen bijdragen aan het welzijn en de prestaties van je team.