23 mrt '21

Burn-out. Beter voorkomen, dan genezen

Weinig energie, pijn aan nek, rug en schouders, snel prikkelbaar of gefrustreerd zijn, problemen met het geheugen en zelfs verlies van zingeving. Deze fysieke en mentale klachten ontstaan door chronische stress en zijn de eerste waarschuwingssignalen, waar direct actie op ondernomen zou moeten worden. De golf van burn-outklachten wordt steeds groter en de Coronacrisis lijkt daar nog een schepje bovenop te doen (Volksgezondheid en Zorg, 2021). Wat kan jij als werkgever doen om deze enorme golf te trotseren? Is het überhaupt mogelijk om een werknemer voor een burn-out te behoeden?
Mannen zitten in hokje

17% van de beroepsbevolking ervaart burn-outklachten

De huidige beroepsbevolking in Nederland bestaat uit c.a. 9,3 miljoen mensen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat jaarlijks 17% van de beroepsbevolking burn-outklachten ervaart. Dit betekent dat er zo’n 1,5 miljoen mensen te maken hebben met deze slopende klachten. Ook tijdens de Coronacrisis lijken de cijfers van het aantal burn-outklachten niet te dalen. Werknemers in het onderwijs, de zorg en de ICT-sector ervaren het vaakst burn-outklachten. Dit is onder andere toe te schrijven aan de hoge mate van emotionele betrokkenheid en de stress die het werk van deze sectoren met zich mee brengt.

Burn-out is een stille ziekte

Het komt vaak voor dat burn-outklachten pas tot uiting komen wanneer het te laat is. Burn-out is een stille ziekte, waarbij in het begin ogenschijnlijk kleine ongemakken opspelen (hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid) en zich verder ontwikkelen naar serieuzere klachten (angststoornissen, verhoogde bloeddruk, hartklachten). Daardoor is het ziekteverzuim erg groot en wanneer deze klachten niet op tijd worden opgemerkt, loopt dit ziekteverzuim steeds hoger op (GGZ, 2020). Ziekteverzuim kost de werkgevers veel geld, ongeveer 300 euro per dag. Een burn-out die acht maanden duurt, kost al snel 80.000 euro. Daarbij zijn de kosten voor vervanging niet meegerekend. Volgens het TNO kostte het bedrijfsleven dit 3,1 miljard euro in 2018.

De oorzaak van de stijging burn-out klachten

TNO onderzocht in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de achtergronden van de stijging van het aantal burn-outklachten. Klachten van een burn-out worden vooral veroorzaakt door een opeenstapeling van verschillende factoren. Er is niet een specifieke aanleiding te noemen, maar de belangrijkste verklaring van de stijging van de burn-outklachten komen vooral voort uit het emotionele zware werk, onvrede over het salaris, een hoge verzuimfrequentie en langdurig achter een beeldscherm werken. Het is dus niet in alle gevallen mogelijk een medewerker te behoeden voor een burn-out, toch moet je als werkgever beseffen dat je een groot aandeel hebt aan de tijdsbesteding van de werknemer. Als werkgever kan je handvatten aanrijken door een gezonde werkomgeving te creëren, waarop de werknemer kan doorpakken (TNO , 2021).

Bied handvatten voor je werknemers

• Spreek je waardering uit naar je werknemers en toon interesse naar ze. In deze tijd van de Coronacrisis, waarin we elkaar minder vaak zien, is communicatie key. Bel je werknemers eens op en vraag hoe het met ze gaat of plan een virtuele koffie-afspraak in en klets eens bij.
• Zorg voor genoeg uitdagingen, waarin de competenties worden behouden. Hierdoor voelt de werknemer zich waardevol voor de organisatie en zal de motivatie worden toegenomen.
• Respect op de werkvloer is belangrijk. Pesten of een slechte werksfeer zijn grote factoren die burn-outklachten kunnen veroorzaken. Wederzijds respect is waardevol. Werknemers kunnen bij elkaar aankloppen, wanneer zij met stress of andere problemen zitten.
• Jij als leidinggevende hebt een voorbeeldfunctie. Pak deze ook door bijvoorbeeld de computer eens als eerste dicht te doen en in de avond geen mails te sturen die tot morgen kunnen wachten.
• Een gezonde leefstijl en voldoende beweging is belangrijk. Het is bewezen dat mensen met een gezonde leefstijl en voldoende beweging hebben, minder gevoelig zijn voor burn-outklachten. Stimuleer dit bij je medewerkers. Loop eens een rondje tijdens de lunch of daag je werknemer eens uit voor een sprintwedstrijdje.

Interesse in wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Bekijk onze diensten.

gradient-newsletter-background gradient-newsletter-mobiel-background