03 sep '20

Werknemers lopen risico op burn-out door corona

Begin 2020 begon in Nederland met de intelligente lockdown door Covid-19. Een nieuwe fenomeen ontstond: thuiswerken & thuisscholing gingen hand in hand. Hele gezinnen deelden dagelijks niet alleen meer de huiskamer, maar ook het huiskantoor. Werknemers lopen een risico op burn-out.
Man jogt in park

Risico op burn-out

De eerste weken stonden vooral in het teken van ‘overleven’. Daarbij moesten organisaties en medewerkers eerst zorgen dat er überhaupt thuisgewerkt kon worden. Tegelijkertijd zocht iedereen een nieuwe balans. Er werd veel flexibiliteit gevraagd van ons als mensen. Waarbij verschillende groepen met verschillende uitdagingen te maken kregen. Hier is ook massaal aandacht aan besteed.

Werkgevers hielpen met het inrichten van de thuiswerkplekken, borrels werden online gehouden. Er werd samen gesport en veel online ondersteuning geboden. Nu lijkt het rustiger te worden op dit vlak. Velen van ons werken nog steeds (deels) thuis, sommige onder de zware druk van het voortbestaan van werk. Toch lijkt er minder directe aandacht voor deze veranderingen in ons bestaan. “Iedereen moet er nu toch aan gewend zijn, maar let op werknemers lopen risico op burn-out door coronacrisis.

Onzekere tijden van invloed op weerbaarheid werknemers

Voorlopig is er nog geen zicht op terug naar de oude manier van werken. Deze onzekerheid en de reeds gedane impact op onze weerbaarheid, zorgt ervoor dat veel medewerkers ongezien meer stress ervaren en dit is nog steeds groeiende. Bij IVVO wijzen we onze relaties op dit gevaar. Het inzichtelijk hebben van het welzijn van medewerkers is in onze optiek nog belangrijker geworden. Dat betekent dat we ook nu (op afstand) met elkaar moeten bepalen hoe het gaat met medewerkers. Hen vooral ondersteuning moeten bieden om vitaal te zijn én te blijven. Dat is in het belang van de medewerker, de organisatie en onze economie.

Onderstaand artikel uit het AD bevestigt ons eigen beeld en ervaring; de thuiswerk-periode hakt erin bij zowel de werkenden als zij die nu al geen baan meer hebben. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dit mede prioriteit te maken binnen onze organisaties.

Artikel Burn-out klachten AD

Bron: AD.nl

Volgens een nieuw onderzoek zijn er in Nederland vier miljoen ‘verborgen burn-outs’. Dat wil zeggen: mensen die binnen een half jaar dreigen uit te vallen als er geen actie wordt ondernomen. Door de coronacrisis is dit aantal flink gestegen. Daarnaast zijn werkgevers veelal het zicht op het welzijn van de werknemers voor een groot gedeelte verloren.

Het Instituut Voor Vitaal Ondernemen roept werkgevers op om deze zorgwekkende trend serieus te nemen. “Beter voorkomen dan genezen”.

Het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB) heeft een testonderzoek uitgevoerd (Lees het gehele artikel op AD.nl) onder 427 beroepskrachten. In het onderzoek werden niet alleen waarneembare symptomen meegenomen, maar ook andere indicatoren die kunnen wijzen op een aankomende burn-out, zoals een afnemend analytisch vermogen en het slechter omgaan met conflicten.

Het resultaat baart NCPSB-voorzitter Theo Immers grote zorgen. Hij ziet door de coronacrisis de risicogroep ontzettend stijgen. 56 procent van de werkenden valt binnen nul tot zes maanden uit als ze nu geen ondersteuning krijgen. In 2019, toen ze dit onderzoek ook uitvoerden, was dat 17 procent.” Veel mensen hebben moeite om de stress onder controle te krijgen die gepaard gaat met thuiswerken en baanonzekerheid door de huidige economische situatie.

Marc van Wersch (directie Instituut Voor Vitaal Ondernemen) geeft ook aan vaker in gesprekken bij bedrijven te horen dat medewerkers minder stevig staan qua belastbaarheid in hun werkomgeving. “Vaak is de werkdruk en het missen van de verbinding op kantoor van grote invloed”, aldus van Wersch.

In een vorige maand gepubliceerd onderzoek van vakbond CNV, gaf 34 procent van de werkenden al aan dat de werkdruk door de coronacrisis hoger is dan ooit. 11 procent zei tegen een burn-out aan te zitten en bij ruim één vijfde van de ondervraagden is het ziekteverzuim op het werk gestegen.  “Een groot deel – 80 procent van de overspannen mensen – ziet een burn-out niet aankomen.”

Risicogroep

Dat het aantal nog hoger is dan uit het onderzoek van de vakbond naar voren komt, is niet verrassend. Een groot deel “80 procent van de overspannen mensen” ziet een burn-out niet aankomen. In het onderzoek van CNV kwamen alleen de mensen naar voren die wéten dat ze tegen een burn-out aan zitten. Maar we weten dat mensen die stress ervaren, het moeilijk vinden om zichzelf te analyseren. Stress en stressmanagement houden elkaar in hun greep. Bovendien heerst er een taboe op stress.

Preventie om uitval te voorkomen

Wij merken in vele gesprekken met HR-medewerkers en ondernemers dat de werkdruk hoog is, het vele thuiswerken zijn invloed heeft op het presteren van werknemers. Tegelijkertijd is de druk om te presteren hoog, omdat soms het voortbestaan van een afdeling, baan of zelfs bedrijf in het gedrang komt.

Door nu met medewerkers in gesprek te gaan en bijvoorbeeld een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) in gang te zetten, kom je er goed achter waar de “pijn” zit en wat een individuele medewerker nodig heeft om de komende periode goed door te komen. Het geeft een beeld waar je medewerkers staan en hoe je ervoor kan zorgen dat de verbinding van werkgever met haar medewerkers weer even duidelijk op het vizier staat.

Het Instituut Voor Vitaal Ondernemen is er voor “werkend Nederland”. Voor werkgevers en werknemers. We analyseren, we ontwerpen en komen samen met de werkgevers tot een gericht actieplan, waarbij vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers voorop staat.

Interesse in wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Bekijk onze vitaliteitsmetingen.

gradient-newsletter-background gradient-newsletter-mobiel-background