case

Werken aan vitaliteit bij Carins

Carins wilde haar medewerkers ondersteunen op het gebied van vitaliteit. De organisatie vermoedde dat diverse ontwikkelingen in de organisatie en op maatschappelijk vlak de veerkracht van verschillende teams had beïnvloed.

Analyse fase

Om met elkaar tot een goede invulling van interventie en ontwikkelmogelijkheden te komen, hebben we eerst een analyse fase doorlopen. In deze analyse fase brachten we enerzijds de behoefte van de medewerkers op organisatieniveau in kaart, anderzijds kregen medewerkers direct individueel inzicht.

Duurzame Inzetbaarheidsindex

Door het inzetten van de DIX (Duurzame Inzetbaarheidsindex) kregen we inzicht in de belangrijkste thema’s voor deze organisatie, op korte en lange termijn. Iedere medewerker die participeerde kreeg daarnaast inzicht in zijn of haar resultaten middels een persoonlijk gesprek met een vitaliteitcoach. Dit zorgde ervoor dat de medewerkers direct aan het werk konden met hun eigen ontwikkeling.

Man laat pagina op laptop zien

Resultaat voor Carins

De organisatie resultaten (zowel kwantitatief als kwalitatief) vormden de basis voor een gesprek met het management, ondernemingsraad en diverse teams. De mogelijkheid tot individuele coaching werd hierna breed uitgerold binnen de organisatie. Dit geeft medewerkers de kans om structureel veerkrachtiger en vitaler te worden.

Werken aan vitaliteit

Werken aan vitaliteit blijft bij Carins een belangrijk onderwerp. Vanuit de analyse worden nu verder initiatieven ontwikkeld met de samenwerkingspartners. Zo maken we vitaliteit structureel onderdeel van de organisatie en de way of working.

Interesse in wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Bekijk onze diensten.

gradient-newsletter-background gradient-newsletter-mobiel-background